Stoepen vrij houden

Vandaag is er op de radio veel te doen rond het vrijmaken van de stoepen ivm het vriesweer. De Antwerpse politiecodex (die u kan lezen via Info bovenaan het scherm) stelt dat iedereen dit bij hem of haar thuis zelf moet in orde brengen.

Onderafdeling 7 – Sneeuw- en ijzelbestrijding
Artikel 70.- Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.
Artikel 71.- Bij ijzel zijn de in artikel 6 vermelde personen in de aldaar vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden verplicht over gans de breedte van het voetpad alle maatregelen te treffen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren, zonder de bestrating te beschadigen en de openbare gezondheid te schaden.
Artikel 72.- Bij sneeuwval zijn de in artikel 6 vermelde personen in de aldaar vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden verplicht tot sneeuwopruiming over te gaan. De sneeuw dient opgehoopt te worden langs de rand van het voetpad, op zodanige wijze dat de straatgoot en de straatkolken worden vrijgehouden. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor voertuigen van het openbaar vervoer moet de rand van het voetpad gelegen langs de rijbaan steeds vrijgehouden worden.
Artikel 73.- In verkeersvrije straten of pleinen, in straten waar geen voetpad is aangelegd alsmede in open winkelgalerijen, dienen de in artikel 6 vermelde personen in de aldaar vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden de verplichtingen voorzien in artikel 71 en 72 uit te voeren over een breedte van minimum 1,50m, gemeten vanaf de gevel.

Voor alle duidelijkheid, de in artikel 6 vermelde personen :

Artikel 6 §1.- De bewoner of gebruiker is verplicht alle maatregelen te treffen om de reinheid van het voetpad [en de wegberm] voor het door hem bewoonde of gebruikte eigendom, met inbegrip van de straatgoot, te garanderen zonder evenwel de bestrating te beschadigen.

  • Bij appartementsgebouwen rust deze verplichting op de bewoner of gebruiker van de gelijkvloerse verdieping of op de gemeenschap van eigenaars.
  • Bij leegstaande gebouwen rust deze verplichting op de eigenaar.
  • Bij onbebouwde percelen rust deze verplichting op de gebruiker van de grond of op de eigenaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.