Mantelzorgpremie voor Merksem?

Vandaag is het de Dag van het Gezin. De Gezinsbond roept op om extra aandacht te hebben voor mantelzorgers. “Elk gezin kan mantelzorger worden.”, zei Manu Keirse deze ochtend op de radio. Vandaag lezen we dat drie op de vier lokale besturen een mantelzorgpremie toekennen ter erkenning van mantelzorg. Slechts één op de vijf mantelzorgers maakt gebruik van deze premie en bovendien blijken de bedragen van die premies te variëren van 0 euro in de ene gemeente tot bijna 900 euro in een andere gemeente. “Diezelfde verschillen zien we ook binnen de stad Antwerpen. Slechts vier van de negen districten hebben vandaag een mantelzorgpremie. Maar ook tussen die premies bestaan verschillen. Als CD&V Antwerpen zien wij deze mantelzorgpremie graag in élk district terugkomen, ook daar waar ze vandaag nog niet bestaat.”, zegt Antwerpse volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri, die deze maatregel onlangs lanceerde.

Met 16,5% 65-plussers van de Antwerpse bevolking (en in Merksem zelfs bijna 20 %!) – waarvan vaak vooral de 70+’ers hulpbehoevend zijn – is het vanzelfsprekend dat ook onze stad heel wat mantelzorgers telt. Het is dan ook van belang om onze Antwerpse senioren en hun zorgnetwerk voldoende te ondersteunen. De districten zijn bevoegd voor het seniorenbeleid. In de districten Deurne, Berchem, Hoboken en Wilrijk hebben ze vandaag al mantelzorgpremies voor hulpbehoevende ouderen. Die gaan van 120 euro per jaar in Deurne, 150 euro in Berchem en Hoboken tot 175 euro per jaar in Wilrijk. Niet toevallig zijn dit allemaal districten waar CD&V in het districtsbestuur zetelt :-)! In Merksem is er geen mantelzorgpremie. Voor CD&V Merksem is de ondersteuning van mantelzorgers echter van groot belang.

“We weten allemaal dat we professionelen nodig hebben, zoals dokters, verplegers en andere zorgverleners, en dat die er ook zijn. Maar mensen hebben vaak ook nood aan opvang en begeleiding buiten de professionele zorg. Daarom is mantelzorg zo belangrijk.”, aldus Lanjri. Die hulp is langdurig, onbetaald en persoonlijk. Het gaat bijvoorbeeld om de buur die naar de winkel gaat voor de hulpbehoevende buurvrouw, de dochter of zoon die eten geeft aan de ouder en de betalingen in orde brengt of de kleindochter die haar grootouders helpt bij het wassen en hen gezelschap houdt.

“Mantelzorgers offeren vrijwillig heel wat tijd op om zorg te kunnen dragen voor een familielid, goede buur of kennis. Ze zullen hun inzet niet laten afhangen van het al dan niet krijgen van een mantelzorgpremie. Zo’n premie is trouwens erg beperkt en dekt vaak zelfs de (verplaatsings)kosten niet. Toch is zo’n premie symbolisch belangrijk: ze geeft als overheid het signaal dat je waardering hebt voor de onbaatzuchtige inzet van mensen voor anderen die hulp nodig hebben. Daarom pleiten wij resoluut voor een mantelzorgpremie in alle districten van onze stad. Dit staat hoog op ons prioriteitenlijstje voor de districten voor de komende verkiezingen”, zegt het Antwerpse Kamerlid. “Een premie in het leven roepen is één element. Daarnaast moeten we natuurlijk de Antwerpenaar voldoende informeren over het bestaan van de mantelzorgpremie en er tegelijk voor zorgen dat de procedure om ze aan te vragen eenvoudig blijft. Niemand is gebaat met administratieve rompslomp. En we kunnen ook inzetten op andere initiatieven om hen te ondersteunen, bijvoorbeeld mantelzorgers jaarlijks in de bloemetjes zetten of een contactpunt inrichten in elk district waar een mantelzorger terechtkan met zijn of haar vragen.

Districten winnen qua bevoegdheden aan belang. Dat zal men ook in ons programma kunnen terug vinden. Een kwalitatief seniorenbeleid heeft aandacht voor haar mantelzorgers. Hoog tijd om hen een duwtje in de rug te geven, ook in Merksem!

CD&V begaan met verkeersveiligheid in Merksem

CD&V Merksem is begaan met de verkeersveiligheid in ons district. Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen van de voorbije weken, waarbij in Antwerpen drie fietsers het leven lieten, voelden we ons genoodzaakt om vanuit de oppositie constructief en over de partijgrenzen heen samen te werken om de fietsveiligheid in ons eigen district Merksem te verbeteren. Daarom riep CD&V tijdens de districtsraad van oktober op om een raadscommissie te organiseren over de fietsveiligheid in Merksem, samen met de nodige experts. Het districtsbestuur ging in op die vraag en zal in december zo’n commissie organiseren. “CD&V begaan met verkeersveiligheid in Merksem” verder lezen

Ruim 6,3 miljoen euro voor nieuw state-of-the-art schoolgebouw in Merksem

Vlaanderen bouwt op dit moment volop nieuwe scholen in samenwerking met de private sector. Het gaat telkens om indrukwekkende hedendaagse schoolinfrastructuur. De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 550 miljoen euro toegekend aan concrete schoolbouwprojecten in samenwerking met de private sector. Voor de provincie Antwerpen gaat het om 17 nieuwe schoolgebouwen. Ook het district Merksem deelt in het geluk. Vrije Basisschool JOMA kan rekenen op een nieuw state-of-the-art schoolgebouw met een investeringswaarde van ruim 6,3 miljoen euro.

In de vorige ronde werden reeds drie nieuwe schoolbouwprojecten gerealiseerd in Merksem dankzij samenwerking met de private sector. Het ging om nieuwe infrastructuur voor de Vrije Basisschool Virgo Maria, het Sint-Eduardusinstituut en het Groenendaalcollege. Nu kan Merksem opnieuw rekenen op investeringsmiddelen.

Minister Koen Geens op de koffie

Afgelopen weekend mochten we minister Koen Geens verwelkomen, hierbij de foto’s. “Minister Koen Geens op de koffie” verder lezen

Minister Koen Geens op de koffie

Wist u dat minister Koen Geens nog in Merksem heeft gewoond? Hij ging hier ook naar school? Met CD&V Merksem ontvangen we de minister dan ook graag voor een lekkere tas koffie. “Minister Koen Geens op de koffie” verder lezen