Opvolgen – Informeren – Bijsturen

Merksem ligt in het brandpunt van een gebied waarover de volgende jaren zeer belangrijke beslissingen worden genomen. Oosterweelverbinding, verbreding van het Albertkanaal, A102 en 2e spoorontsluiting zijn de grote dossiers die voorliggen. De leefbaarheid van ons district en het behoud van open ruimte zijn daarbij onze uitgangspunten. Zo kan voor CD&V alleen een ondergrondse aanleg van spoorontsluiting en A102.

Het is belangrijk dat we deze dossiers van dichtbij opvolgen. We hebben in eerste instantie niet altijd iets te zeggen want het is bovenlokale materie, maar we moeten zelf initiatief nemen. Zo moeten we constant de stand van zaken opvragen. Zo kunnen we zelf informeren naar alternatieven. En zo moet het district er alles aan doen om bij te sturen waar nodig. Een duidelijke communicatie van het district naar de bovenliggende niveau’s en naar de pers over deze dossiers is dan ook zeer belangrijk.

Een openbare barbecue

Een concreet verkiezingspunt – een openbare BBQ voor Merksem

Ze bestaan al in verschillende districten, maar nog niet in Merksem. En dat terwijl we toch zoveel mooie parken hebben waar het mogelijk zou zijn. Een openbare barbecue is er in de eerste plaats voor mensen zonder tuin, maar natuurlijk mag iedereen er gebruik van maken. Gewoon gezellig tafelen met vrienden, en dat in’t park.

Propere straten

Een concreet verkiezingspunt – Propere straten

In het straatbeeld zie je het meer en meer… afval. Denk in de eerste instantie maar aan een blikje op de vensterbank, maar het gaat verder, een pak frieten in het keldergat, zakken afval rond de glasbak, …

Er gebeurt natuurlijk al wel het een en ander. Zo is er de sluikstortlijn en heeft de stad een waar vuilbakkenplan. Ook de witte tornado’s mogen we zeker niet vergeten want die leveren zeker goed werk. Maar aangezien er meer en meer afval verschijnt moeten we er meer tegen doen : sluikstorters beboeten, die sluikstorters ook actief zoeken, meer acties zoals de buurtpoets, … en vooral ook de mensen bewust maken dat het niet kan.

Betere Communicatie

Een concreet verkiezingspunt – Betere communicatie

Het loopt al goed, maar af en toe vergeet men wel eens iets te communiceren. Bijvoorbeeld bij werken wordt de buurt al goed geïnformeerd, maar wanneer de planning plots aangepast wordt…dan durft men dit wel eens vergeten door te geven.

Nog een voorbeeld, door de werken aan het Sint Fransiscusplein gaat de wekelijkse markt elders door. Maar ook de kermis ging elders door, op het Kroonplein. Spijtig genoeg wisten veel inwoners dit niet. Daarnaast kregen de bewoners van het Kroonplein nog geen 2 weken vooraf hierover een brief in de bus. Die brief bestond uit de melding dat de foor kwam, maar er stond niets extra in over de zaken waarover men zich op zo’n moment zorgen maakt. Zo zou het handig zijn geweest moest er in de brief ook iets hebben gestaan rond de openingsuren of de opstelling of de afspraken rond geluidshinder.

Er gebeurt al veel, maar de communicatie nog iets verder uitwerken lijkt nodig.

6 jaar geleden: de laatste items

In mijn overzicht van 6 jaar geleden stonden nog enkele puntjes …

Meer PC-Trainingen : dit blijft hetzelfde, aangezien het over vrijwilligers gaat, kan het district enkel tussenkomen met materiële en logistieke ondersteuning.
Personeel voor de jeugddienst – staat in het stukje over jeugd, blijft nodig

Toekomst : Dit is een visie die toen, nu en in de toekomst altijd moet gebruikt worden. Altijd moet de impact van beslissingen bekeken worden, vooraf en na evaluatie

Wonen : is nog altijd te duur, maar als ik de cijfers zie die ik 6 jaar geleden neerschreef, valt het me op hoeveel de prijzen stegen. 250 euro voor een studio? Doe dat maar maal 2 à maal 3. Vanuit het district kunnen we hier ongetwijfeld niet veel aan doen, maar vanuit de stad moet er meer gebeuren om wonen aangenaam en betaalbaar te houden. AG Vespa (autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadprojecten) doet regelmatig renovaties om nadien deze gebouwen betaalbaar te verkopen. Dit is al goede stap maar er zal meer nodig zijn.