{Iedereen Inbegrepen}

CD&V trekt in oktober naar de gemeente- & provincieraadsverkiezingen met de slogan : {Iedereen inbegrepen}.

Hieronder vindt u de “promotekst” van onze slogan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het belangrijkste in de hele tekst staat eigenlijk in de eerste zin van Wouter Beke, “We gaan niet voor strategie, maar voor een inhoudelijke campagne”. Voilà, dat is nogal eens een statement. Na jaren van campagnes rond de bekende politieker van het moment (ook bij CD&V), na jaren van campagnes over 1 of slechts enkele thema’s (ook bij CD&V), na jaren van strategische beslissingen, na jaren van alles behalve de echte inhoud komen we terug uit bij datgene wat telt, een inhoudelijke campagne, waar we willen werken aan wat de zogenoemde burger (u en ik dus) belangrijk vindt!

En de slogan die hier bijhoort is eigenlijk duidelijk, {Iedereen Inbegrepen} wil gewoon zeggen, iedereen inbegrepen, we willen er zijn voor iedereen, we willen goed doen voor iedereen (zal moeilijk worden, maar laat ons het proberen), we willen dat niemand uit de bood valt, dat iedereen mee kan.

En dit alles van uit de christen-democratische visie. D.w.z. iedereen moet/mag zijn eigen leven zelf, naar eigen goeddunken uitbouwen en de overheid moet daarin een ondersteunende rol verlenen en kansen geven. Natuurlijk hoort daar hier en daar een regeltje bij, maar laat ons vooral zorgen voor de mogelijkheid om het op een verstandige, verantwoordelijk manier zelf te doen.

Ik zou zeggen, oktober, here we come! Maar niet alleen in oktober, ook de daarop volgende jaren, net zoals onze eigen lokale vertegenwoordigers het nu al jaren doen. Niet alleen in de maanden voor de verkiezingen, maar ook in de jaren er na. Want een verkiezingscampagne, die begint eigenlijk de dag na de verkiezingen, vanaf dan tot de volgende verkiezingen zorgen voor een goed beheer, een goed bestuur, goed doen voor “de burger”, en dat iedereen inbegrepen.

De start van de campagne:

Wouter Beke: “We gaan niet voor een voor strategie, maar voor een inhoudelijke campagne die vertrouwen geeft aan de lokale besturen. De voorbije 6 jaar hebben onze burgemeesters, schepenen, ocmw-voorzitters en raadsleden bewezen dat Christendemocraten een beleid voeren voor iedereen.

Jong en oud, man en vrouw, winkelier en landbouwer, arbeider en bediende, eigenaar en huurder, gezinnen met en zonder kinderen, nieuwe landgenoten en nog geen landgenoten, rijk en arm, loontrekkende en zelfstandige, … als we zeggen {iedereen inbegrepen} dan bedoelen we ook {iedereen inbegrepen}.

Overleg, luisterbereidheid, gedeelde waarden en respect voor het vrij initiatief vormen de basis van de lokaal ingebedde volkspartij die we als Vlaamse Christendemocraten zijn en willen blijven.

Wouter Beke : “CD&V maakt momenteel deel uit van drie op de vier besturen in de 308 Vlaamse steden en gemeenten. Bovendien levert de partij meer dan één burgemeester op twee – 166 om precies te zijn. Daarmee is CD&V de belangrijkste partij op lokaal niveau. We willen dit jaar minstens evengoed doen. We hebben daarvoor het project, de instrumenten en de mensen.”

Vrijheid inbegrepen

Kansen krijgen, kansen nemen. Daar draait het om.

Mensen hebben het recht om hun leven zelf, samen met anderen uit te bouwen. Mensen maken in alle vrijheid, in respect voor anderen, keuzes. Het is aan het beleid om hen die kansen te verzekeren en hen daarin te versterken.

Verantwoordelijkheid inbegrepen

Wie kansen krijgt moet deze ook nemen. Samen verantwoordelijk voor de samenleving. Ieder naar zijn mogelijkheden. Verantwoordelijkheid inbegrepen steunt ook op principe van de wederkerigheid. De kansen die de samenleving aanreikt oppakken. Een verhaal van rechten en plichten.

Waarden gedreven

We willen als partij een inhoudelijk verhaal wil vertellen, waarbij de vier basiswaarden van CD&V – verbinden, versterken, verzorgen en vooruitzien – centraal staan.

Verbinden: Christendemocraten willen investeren in wat mensen verbindt. Mensen nemen engagement tegen over anderen. Velen kiezen voor een relatie en bouwen een gezin uit. Christendemocratische bestuurders zetten zich in om de buurtwerking te versterken, het verenigingsleven aan te moedigen en wat mensen samenbrengt te ondersteunen.

Versterken: Niet iedereen kent zijn rechten, niet iedereen neemt spontaan het woord of heeft de juiste opleiding en vorming om de job te aanvaarden die hem of haar wordt aangeboden. Nog te vaak stoten ondernemers op hindernissen om een idee om te zetten in een concreet plan, om hun concreet plan om te zetten in een realisatie. Christendemocraten, ook lokaal, zijn erop gebrand mensen te versterken door hen te vormen, op te leiden of hindernissen weg te nemen. Ondernemers versterken leidt tot levenskrachtige grote en kleine ondernemingen waardoor jobs niet alleen veilig gesteld worden maar ook gecreëerd worden.

Verzorgen: Maar we beseffen dat kansen nemen, kansen krijgen niet voor iedereen is weggelegd. Mensen met een handicap of chronische ziekte,die leven in eenzaamheid of een hoge leeftijd hebben, die werkloos zijn, geen diploma hebben of met schulden geconfronteerd worden,verdienen onze zorg. Ook wie kinderen heeft moeten kunnen rekenen op de duwtje in de rug. De gemeenten en de OCMW’s staan het dichtst bij de mensen om een concreet aanbod uit te werken. Christendemocraten willen wie vooruit wil stimuleren en meetrekken wie niet meekan.

Vooruitzien: We leggen graag verantwoording af voor het beleid van gisteren maar tekenen resoluut voor de ambities van morgen. Vooruitzien is zorgen dat de legislatuur na ons niet met een rekening blijft zitten, vooruitzien is zorgen dat wie een toekomst in onze gemeente wil uitbouwen daar morgen ook kansen krijgt als de vorige generatie. Vooruitzien is anticiperen op de uitdagingen van morgen: woningen die de duurzaamheidstoets doorstaan, de combinatie arbeid en gezin die in het perspectief van langer werken mogelijk moet blijven, aandacht voor de ecologische voetafdruk van onze verplaatsingen en de leefbaarheid van onze woonkernen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.