Gaat het licht straks uit?

Er is de laatste tijd veel te doen ivm het mogelijke energietekort. Of het licht echt zal uitgaan, dat is nog afwachten. Maar u kunt alleszins enkele acties ondernemen om minder te verbruiken. Goed tegen het energietekort, maar ook voor uw portemonnee.  Enkele tips vind je hier.

Rits vooraan en het gaat vooruit

Het agentschap Wegen en Verkeer is een campagne gestart waarin wordt opgeroepen om beter te ritsen. Eindelijk! Nu de wetgeving nog aanpassen dat het ook echt verplicht wordt. Op een correcte wijze ritsen zorgt ervoor dat het verkeer vlotter gaat en dat er minder lange files staan. Maar blijkbaar zijn we in België geen fan van vlot verkeer.

Wanneer je ritst, wordt je meestal boos bekeken, in je gat gereden en je krijgt er nog een lichtshow en claxongeschal gratis bij. Raar, want in het buitenland werd het nut van ritsen reeds lang bewezen.

Trouwens, als het de bedoeling was om vroeger van baanvak te wisselen, waarom heeft men de baan dan zo aangelegd? Een weg leggen kost geld, gebruik hem dan ook. Ik ken verschillende plaatsen waar men, bijvoorbeeld om een rond punt op te rijden, naar 1 baanvak moet. Maar gedurende enkele kilometers liggen er 2 baanvakken. Dan heb ik nooit begrepen waarom je – vaak al zo’n 2 km voor het ritspunt – al naar het andere baanvak moet. Nochtans verwachten veel mensen dit.

Zelf heb ik het al meegemaakt dat iemand bewust tegen mijn auto reed omdat ik op een correcte wijze aan het ritsen was. Eerst reden we naast elkaar, dan liet hij ruimte en toen ik van baanvak veranderde gaf hij extra gas. Spijtig genoeg geen getuigen en aangezien een ritser een manoeuvre uitvoert, is hij altijd in fout.

Niet ritsen zorgt voor langere files en trager verkeer. Gebruik dan ook de voorziene ruimte. Blijf zo lang mogelijk doorrijden op beide rijstroken. Pas je snelheid aan. Laat ruimte voor het invoegend verkeer of voeg in zonder afremmen (zo blijft er een constante snelheid).

Meer info over de campagne van het agenstschap Wegen en Verkeer en een handleiding ritsen vind je op de site : RitsenDoeJeZo.be.

{Groen inbegrepen}

Merksem is een groen district!
Denk maar aan het Fortje, aan het park aan het zwembad en het oude kleuterpark aan het Hofke van Roosendael. Maar dan vergeet je Bouckenborgh park, het Runcvoortpark, de Distelhoek, … Te veel om op te noemen. Om dit alles te beheren werden er in het verleden reeds plannen opgesteld zoals het Groen Hart van Merksem en het plan rond het Laaglandpark.

Er gebeurt wel wat omtrent deze groene plaatsen. Zo is er bijvoorbeeld tijdens de afgelopen legislatuur werk gemaakt van de speeltuinen. De speeltuin in het kleuterpark is verdwenen en is er een nieuwe gekomen aan het begin van de Speelpleinstraat en er is de vernieuwde groene zone op de Distelhoek.

Maar groen mag niet alleen beperkt blijven tot parken en grotere gebieden. Neen, ook bij elke heraanleg van straten of pleinen moet er groen voorzien worden. En men doet dit wel, maar het mag soms net iets meer zijn. Als voorbeeld neem ik de heraanleg van het Kroonplein. Mooi gedaan, met groen en zo, maar vroeger stonden er ook bomen aan de huizen tussen de Terlindenhofstraat en de Speelpleinstraat. Deze konden spijtig genoeg niet teruggeplaatst worden.

Dit voorbeeld is ook goed om je het volgende af te vragen: Waarom staat het groen, behalve wat bomen, enkel in het midden van het plein? Waarom konder er geen bloembakken voorzien worden aan de zijstraten? Daar was zeker nog plaats voor.

Groen wil ook zeggen dat je informatie hierover moet doorgeven. Zo was er enkele maanden geleden een actie vanuit de stad om gratis een geveltuintje te krijgen. Spijtig genoeg werd dit niet naar alle bewoners gecommuniceerd. Ik kwam het per toeval tegen in de een of andere nieuwsbrief. Maar ik ken meerdere personen die hier ook aan hadden willen meedoen, moesten ze het tijdig geweten hebben.

{Vrijwilligers inbegrepen}

Vrijwilligers zijn belangrijk en moeten voldoende inspraak krijgen in het beleid. Maar het beleid moet vrijwilligers ook voldoende ondersteunen. En er gebeurt al wel wat in Merksem, maar hoe meer ondersteuning (wanneer gevraagd, niet opgedrongen) mag altijd.

Vrijwilligers zijn belangrijk, niet voor niets bevat het verkiezingsprogramma van CD&V Merksem een hoofdstuk rond vrijwilligers. Vrijwilligers hebben meestal een groot netwerk en daardoor een goed idee van wat er leeft bij de bevolking. Het is dan ook goed dat deze personen bij elkaar gebracht worden in verschillende adviesraden.
Jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenraad zijn dan ook belangrijke gesprekpartners voor het bestuur. En deze gesprekken gaan in twee richtingen. Als voorbeeld neem ik graag de jeugdraad aangezien ik hier zelf nog deel van heb uitgemaakt. In de jeugdraad worden onder andere de verschillende subsidies waar een jeugdvereniging recht op heeft uitgelegd. Maar de jeugdraad krijgt ook de kans om als adviesraad te reageren op de plannen wanneer het district een straat gaat vernieuwen. Zo krijgt men niet alleen informatie, maar heeft men ook de kans om de eigen mening en visie te delen. Leuk om weten is dat er in dit laatste geval ook telkens een bericht terug komt met de melding welk voorstel van de jeugdraad men overneemt en welk niet (met de uitleg waarom niet).

Buiten deze raden mogen we zeker niet de verschillende vrijwilligers vergeten die op regelmatige tijdstippen iets organiseren in hun straat of wijk. Een buurtfeest, een kerststal, … het zorgt er allemaal voor dat de buren elkaar beter leren kennen. Het district moet dit dus zonder meer blijven steunen hier en daar financieel, maar vooral met raad en daad.

En af en toe die vrijwilligers eens in de bloemetjes zetten, ook dat moet kunnen. Zo doet Merksem al jaren mee met de dag van de vrijwilliger en wordt er al jaren een feestje gegeven voor de vrijwilligers in het jeugdwerk.

Toegankelijke kanaalzone

Merksem is een district met veel verschillende functies: wonen, recreatie, doorgang naar de stad,… en ook werk. Het is niet altijd even gemakkelijk om al deze functies mooi samen te brengen. Toch heeft men bij de heraanleg van straten aandacht voor al deze aspecten.

Een belangrijke zone waar nog veel aanpassingen nodig zijn is de kanaalzone. Wist u dat het bedrijventerrein in de kanaalzone, waarvan een belangrijk deel op Merksems grondgebied, één van de grootste binnenstedelijke bedrijvenzones van Antwerpen is?

Werk is belangrijk en werken in de buurt is trouwens goed voor het milieu. Het lokalel bestuur moet er dan ook mee voor zorgen dat ondernemen hier in de meest optimale omstandigheden kan gebeuren om deze plaatselijke tewerkstelling zoveel mogelijk te behouden en zo mogelijk uit te breiden.

Bijzondere aandacht gaat evenwel uit naar de enorme verwevenheid tussen wonen en werken. Waar mogelijk worden er buffers gecreëerd die de woonzones beschermen tegen overlast, ondermeer door mobiliteit en ontsluiting optimaal te organiseren. Een goede bereikbaarheid, ook voor werknemers die met fiets of openbaar vervoer komen is superbelangrijk.