{Groen inbegrepen}

Merksem is een groen district!
Denk maar aan het Fortje, aan het park aan het zwembad en het oude kleuterpark aan het Hofke van Roosendael. Maar dan vergeet je Bouckenborgh park, het Runcvoortpark, de Distelhoek, … Te veel om op te noemen. Om dit alles te beheren werden er in het verleden reeds plannen opgesteld zoals het Groen Hart van Merksem en het plan rond het Laaglandpark.

Er gebeurt wel wat omtrent deze groene plaatsen. Zo is er bijvoorbeeld tijdens de afgelopen legislatuur werk gemaakt van de speeltuinen. De speeltuin in het kleuterpark is verdwenen en is er een nieuwe gekomen aan het begin van de Speelpleinstraat en er is de vernieuwde groene zone op de Distelhoek.

Maar groen mag niet alleen beperkt blijven tot parken en grotere gebieden. Neen, ook bij elke heraanleg van straten of pleinen moet er groen voorzien worden. En men doet dit wel, maar het mag soms net iets meer zijn. Als voorbeeld neem ik de heraanleg van het Kroonplein. Mooi gedaan, met groen en zo, maar vroeger stonden er ook bomen aan de huizen tussen de Terlindenhofstraat en de Speelpleinstraat. Deze konden spijtig genoeg niet teruggeplaatst worden.

Dit voorbeeld is ook goed om je het volgende af te vragen: Waarom staat het groen, behalve wat bomen, enkel in het midden van het plein? Waarom konder er geen bloembakken voorzien worden aan de zijstraten? Daar was zeker nog plaats voor.

Groen wil ook zeggen dat je informatie hierover moet doorgeven. Zo was er enkele maanden geleden een actie vanuit de stad om gratis een geveltuintje te krijgen. Spijtig genoeg werd dit niet naar alle bewoners gecommuniceerd. Ik kwam het per toeval tegen in de een of andere nieuwsbrief. Maar ik ken meerdere personen die hier ook aan hadden willen meedoen, moesten ze het tijdig geweten hebben.

{Vrijwilligers inbegrepen}

Vrijwilligers zijn belangrijk en moeten voldoende inspraak krijgen in het beleid. Maar het beleid moet vrijwilligers ook voldoende ondersteunen. En er gebeurt al wel wat in Merksem, maar hoe meer ondersteuning (wanneer gevraagd, niet opgedrongen) mag altijd.

Vrijwilligers zijn belangrijk, niet voor niets bevat het verkiezingsprogramma van CD&V Merksem een hoofdstuk rond vrijwilligers. Vrijwilligers hebben meestal een groot netwerk en daardoor een goed idee van wat er leeft bij de bevolking. Het is dan ook goed dat deze personen bij elkaar gebracht worden in verschillende adviesraden.
Jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenraad zijn dan ook belangrijke gesprekpartners voor het bestuur. En deze gesprekken gaan in twee richtingen. Als voorbeeld neem ik graag de jeugdraad aangezien ik hier zelf nog deel van heb uitgemaakt. In de jeugdraad worden onder andere de verschillende subsidies waar een jeugdvereniging recht op heeft uitgelegd. Maar de jeugdraad krijgt ook de kans om als adviesraad te reageren op de plannen wanneer het district een straat gaat vernieuwen. Zo krijgt men niet alleen informatie, maar heeft men ook de kans om de eigen mening en visie te delen. Leuk om weten is dat er in dit laatste geval ook telkens een bericht terug komt met de melding welk voorstel van de jeugdraad men overneemt en welk niet (met de uitleg waarom niet).

Buiten deze raden mogen we zeker niet de verschillende vrijwilligers vergeten die op regelmatige tijdstippen iets organiseren in hun straat of wijk. Een buurtfeest, een kerststal, … het zorgt er allemaal voor dat de buren elkaar beter leren kennen. Het district moet dit dus zonder meer blijven steunen hier en daar financieel, maar vooral met raad en daad.

En af en toe die vrijwilligers eens in de bloemetjes zetten, ook dat moet kunnen. Zo doet Merksem al jaren mee met de dag van de vrijwilliger en wordt er al jaren een feestje gegeven voor de vrijwilligers in het jeugdwerk.

Opvolgen – Informeren – Bijsturen

Merksem ligt in het brandpunt van een gebied waarover de volgende jaren zeer belangrijke beslissingen worden genomen. Oosterweelverbinding, verbreding van het Albertkanaal, A102 en 2e spoorontsluiting zijn de grote dossiers die voorliggen. De leefbaarheid van ons district en het behoud van open ruimte zijn daarbij onze uitgangspunten. Zo kan voor CD&V alleen een ondergrondse aanleg van spoorontsluiting en A102.

Het is belangrijk dat we deze dossiers van dichtbij opvolgen. We hebben in eerste instantie niet altijd iets te zeggen want het is bovenlokale materie, maar we moeten zelf initiatief nemen. Zo moeten we constant de stand van zaken opvragen. Zo kunnen we zelf informeren naar alternatieven. En zo moet het district er alles aan doen om bij te sturen waar nodig. Een duidelijke communicatie van het district naar de bovenliggende niveau’s en naar de pers over deze dossiers is dan ook zeer belangrijk.

Een openbare barbecue

Een concreet verkiezingspunt – een openbare BBQ voor Merksem

Ze bestaan al in verschillende districten, maar nog niet in Merksem. En dat terwijl we toch zoveel mooie parken hebben waar het mogelijk zou zijn. Een openbare barbecue is er in de eerste plaats voor mensen zonder tuin, maar natuurlijk mag iedereen er gebruik van maken. Gewoon gezellig tafelen met vrienden, en dat in’t park.

Propere straten

Een concreet verkiezingspunt – Propere straten

In het straatbeeld zie je het meer en meer… afval. Denk in de eerste instantie maar aan een blikje op de vensterbank, maar het gaat verder, een pak frieten in het keldergat, zakken afval rond de glasbak, …

Er gebeurt natuurlijk al wel het een en ander. Zo is er de sluikstortlijn en heeft de stad een waar vuilbakkenplan. Ook de witte tornado’s mogen we zeker niet vergeten want die leveren zeker goed werk. Maar aangezien er meer en meer afval verschijnt moeten we er meer tegen doen : sluikstorters beboeten, die sluikstorters ook actief zoeken, meer acties zoals de buurtpoets, … en vooral ook de mensen bewust maken dat het niet kan.